rijsoord banner

Rijsoord, 4 Januari. Vrouw De K. heden morgen zich met waschgoed over den gladden weg spoedende, trof het ongeluk te vallen en den arm te breken. Dr. Flohil verleende dadelijk geneeskundige hulp.

zaterdag 5 januari 1895 (18e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 1769.