rijsoord banner

- Rijsoord, 8 November. Bij de jl. Vrijdag gehouden stemming voor drie notabelen in het Bestuur der Ned. Herv. gemeente alhier, werden herkozen de heer Klaas De Koning en gekozen de heeren Willem Legerstee en Cornelis Van Nes.

- Hield ds. POORT van H.I.-Ambacht enkele dagen geleden alhier in het gebouw van de School met den Bijbel eene rede over het christelijk onderwijs, jl. Zondag avond mochten wij het genoegen smaken onzen geachten leeraar ds. SLEESWIJK VISSER in het zelfde gebouw voor eene groote schare van p.m. 500 personen te zien optreden.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 12 november 1887 (No. 1028)