rijsoord banner

Rijsoord, 20 Augustus.
De landbouwvereeniging "Eiland IJselmonde" hield gisterenavond alhier eene vergadering harer leden, waarin, na het uitreiken der bekroningen, behaald op de tentoonstelling, gehouden op 1 Mei jl. te IJselmonde, besloten werd tot het houden eener tentoonstelling van zaaigranen en eenen wedstrijd van ploegen voor licht en diep werk; beide op nader te bepalen dagen in de eerste helft van September e.k. te houden. De regeling van één en ander werd aan het bestuur opgedragen.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 24 augustus 1887 (10e jg.)