rijsoord banner

Rijsoord, 24 Augustus. Naast de vele "wonderen" uit het leven der dieren, welke meer dan eens in verschillende couranten zijn vermeld, moge het volgende zeker niet onvermeld blijven. Een onzer dorpsgenooten heeft twee katten, zijnde moeder en dochter. De moeder is 4 jaar oud terwijl de dochter pas een jaar telt. Beiden brachten jongen ter wereld, die zooals gewoonlijk, naar "onderwater" werden gebracht. De jonge kraamvrouw, weinig treurende over het verlies van hare kinderen, zuigt nu op hare beurt bij hare moeder, terwijl de "oude" zich in 't geheel daar niet tegen verzet. Integendeel, zij behandelt hare volwassen dochter, alsof deze een jong poesje was.

zaterdag 25 augustus 1900 (23e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2355