rijsoord banner

- Rijsoord, 28 Februari. Door tusschenkomst van den heer J. De Zeeuw alhier, agent der N.A.S.M. vertrekken a.s. Zaterdag per stoomschip "Spaarndam" pl. m. 30 personen naar Amerika. Onder deze passagiers bevinden zich ook de gebroeders H. en D. De Koning Lz.
- Nauwelijk is Maart in het land, of het is met het herhalingsonderwijs aan de openbare school alhier gedaan. 9 leerlingen maakten er gedurende langeren of korteren tijd gebruik van. Onder die 9 leerlingen behoorden er 3 thuis in de naburige gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard woensdag 01-03-1893