rijsoord banner

- Rijsoord, 7 Juli. Heden morgen had bij den landbouwer A. Reedijk een ernstig ongeval plaats. Een paard voor een wagen gespannen, begon op eens door dartelheid of schrik, te steigeren en links en rechts te slaan. Spoedig kwam het paard met den buik in den diggel terecht waardoor deze openscheurde en de ingewanden te voorschijn kwamen.

- In den tuin van den heer M.B. aan den Waaldijk alhier, staat reeds voor de tweede maal in dit seizoen een perenboom in bloei.

- Jl. Zondag werd door enkele leden van de S.D.A.P. te Charlois een propagandatocht gemaakt door Rijsoord. Aan de meeste arbeiderswoningen werd een nummer van "de Sociaal-Democraat" afgegeven en een verslag van het Sociaal-Demokratisch Congres.

woensdag 8 juli 1896 (19e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 1926