rijsoord banner

- Rijsoord, 28 April. Een der zoons van den broodbakker De Kool merkte j.l. Vrijdagnacht, dat er kort bij de ouderlijke woning iets brandde. Bij onderzoek bleek, dat een hoop stroo, liggende in een vuilnisbak achter de woningen, welke tegenover de broodbakkerij staan, lustig aan het branden was, Het houtwerk van den bak had ook reeds vlam gevat. Nadat de omwonenden gewekt waren, werd de brandende massa gebluscht. Gelukkig, dat de zoon van De Kool den brand bespeurde, anders ware de ramp, misschien niet te overzien geweest.
- De heer A.R. van Nes, leerling der Chr. Normaallessen te Ridderkerk, slaagde te 's-Gravenhage voor het examen als onderwijzer.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard zaterdag 29-11-1911