rijsoord banner

Rijsoord, 3 Januari.
Dat ons aangenaam gelegen plaatsje met het zoo gunstig en soliede ingerichte koffiehuis met zijne ruime zalen, van den heer Van Warendorp, den ouden roem niet heeft verloren, getuigde de menigte arretuigen die verleden week uit alle delen van het eiland alhier aankwamen. De visscherij in de Waal alhier, die door de familie Van Nes gedurende een halve eeuw in pacht is bezeten, werd door die zelfde familie bij vernieuwing voor een aantal jaren ingehuurd.

- Als eerste kandidaat op het zestal voor het beroep van een predikant bij de Ned. Geref. gem. (doleerende) te Haarlem komt voor ds. S. Sleeswijk Visser, predikant bij de Ned. herv. gemeente alhier.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 4 Januari 1888 (11de jg no. 1043)