rijsoord banner

De nieuwe IJsslmondensche Tramwegbaan. (met plaatjes)

De verbindingsbaan Middeldijk-Zwijndreeht (Dordrecht), die de Rotterdamsche Tramwegmaatschappij .....

Zoodra het werk gereed is en de tram rijden kan, wat allicht nog in het laatst van dezen zomer te verwachten valt,is een mooi stuk IJselmonde, nu alleen maar aan wielrijders en dappere wandelaars bekend, voor het verkeer geopend. Ten noordoosten van het gedeelte spoorweg tusschen Barendrecht en Zwijndrecht, ligt een mooi schilderachtig Holland met Rijsoord als middelpunt. Het riviertje de Waal dat van de Oude Maas in breed kronkelende bogen naar da Noord loopt, van Heerjansdiam tot Hendrik-Ido-Ambacht, een kleine anderhalf uur wandelen, en dat den zuidoostelijken hoek van IJselmonde lossnijdt van het eiland, is zoo'n pracht van een klein Hollandsch watertje, in de groene akkers tusschen rulle wilgenboschjes voortstroomend, en vol met die niet zwaar imponeerende, wat petiterige en banale, maar nochtana vriendelijk-schilderachtige hoekjes. Een wandeling erlangs behoudt een vrijwel voortdurende aangename belangstelling. Het is iets voor jonge schilderessen, dïe van vriendelijke buitentjes houden en die graag aardige stukjes maken met een beetje water en een bruggetje en een molen en een koetje er op, om dat aan ooms en tantes cadeau te geven, dat die 't zullen hangen in hun salon om den bezoeker die 't aardig vindt te zeggen:

Kijk, da's nou van m'n nichtje Suze. Aardig he. En zoo Hollandsch, vin-je niet
Ja, dat meisje heeft wel talent en als ze wou... maar hoe gaat dat, ze is geëngageerd hè
en dan is 't hoofd voller van den aanstaande dan van de kunst, niewaar.


Er komen iederen zomer zooveel buitenlanders, meestal Amerikanen en Engelschen, al het prettig gelegen hotel van Warendorf [Warendorp] en de menschen met pensiongelegenheid in de buurt maar houden kunnen. En die wandelen en varen en die schilderen en visschen zoo'n heelen mooien Hollandschen zomer voort en in hun land gaan ze straks hoog opgeven van dat ongeëvenaarde pittoreske lage land aan de zee en hun carricaturisten maken er, naar hun beschrijvingen, charges van in de Engelsche en Amerikaansche tijdschriften.
Niettemin, ook voor ons, die mooier en an rijker en vooral breeder imponeerend Holland kennen dan dit, zal een reisje naar Rijsoord en dan wandelen in die buurt zeer stellig een dag van genoegen geven. De tram, die van Rotterdam tot den Middeldijk - dat is de dijk achter het dorp Barandreoht - den nu welbekenden weg ... etc

Rotterdamsch nieuwsblad 04-07-1904