rijsoord banner

- Rijsoord, 19 November. Ds. W.H. Lamers, predikant bij de Ned. Hervormde gemeente alhier, heeft bedankt voor het beroep naar die gemeente te Drachten.
- Tot kerkvoogden in het bestuur der Ned. Hervormde gemeente zijn gekozen de heeren P. Leenheer, G. Zaaijer en C. Van der Kulk.
- De dames-onderwijzeressen van de Zondagschool hebben weder een begin gemaakt met het vervaardigen van keedingstukken, om die op het Kerstfeest uit te reiken. Moge haar werk dubbel beloond worden.
- Terwijl de vrouw van C. Van G. alhier even de woning verliet tot het verrichten van eenige bezigheden, bleef haar vijfjarig zoontje bij den haard zitten. Waarschijnlijk door slaap bevangen is het kind in het vuur gevallen. Het stond spoedig op en ijlde naar buiten, waar buren het vuur doofden. Het kind had echter hevige brandwonden bekomen en verkeert niet buiten levensgevaar.
- Zwijndrecht, 19 November. Toen gisteren ochtend een 8 à 10-tal paarden met de veerpont van Dordrecht naar Zwijndrecht moesten worden vervoerd, drongen de dieren bij het aan boord gaan zoo geducht op, dat het voorste paard schichtig werd ...;

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 20 november 1895 (18e jg. nr. 1860)