rijsoord banner

Rijsoord, 8 Mei.
Vrijdagavond jl. omstreeks half acht werden wij opgeschrikt door het geroep van: brand! brand! Dichte rookwolken steden ten hemel, de brandhoren liet zijn klagend geluid hooren. Van alle kanten stroomde men toe, om te zien waar de brand was. Voor de meesten bij den brand waren, was deze al lang gebluscht. En wat was nu die brand? och, niets anders dan een eenvoudig schoorsteenbrandje bij J. v.d. L. aan de Westzijde.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 9 mei 1894 (17e jg.)