rijsoord banner

- Rijsoord, 31 Januari. Was ons beozemwater een paar dagen geleden geheel van ijs bevrijd, ten vierde make in dezen winter is het met ijs bevloerd, waaruit de niet zeer rooskleurige toestand der visschers en schippers kan worden nagegaan, vooral van den beurtman die jaar uit jaar in met grievende ongerieflijkheden te kampen heeft.

- Stonden wij verleden jaar verbaasd over de buitengewone groote opbrengst bij het verhuren der zitplaatsen in de Hervormde Kerk alhier, dit jaar mochten wij het genoegen smaken, dat de som van verleden jaar nog werd overschreden. Op de kwade tong of tongen den mond te snoepen kan van hier worden vermeld, dat plus de gaven die er vloeien voor het bijzonder onderwijs onze armen zeer te vreden en de cijgers der diakenen en kerkvoogden het luide verkonden, welk een zegen het voor eene gemeente is een goeden leeraar te bezitten.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 1 Februari 1888 (11de jg no. 1051)