rijsoord banner

- Rijsoord, 5 November. Het Leger des Heils uit Dordrecht, onder leiding van den adjudant Palstra, gaf Zaterdag jl., in het Rijsoord Koffiehuis, twee voorstellingen met de Bioscope.
De eerste was eene kindervoorstelling, terwijl de tweede voor ouderen gegeven werd. Beide voorstellingen vielen zeer in den smaak. Jammer was het, dat bij de laatste een defect aan de bioscope onstond.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 6 November 1907 (30e jg. No. 3104)