rijsoord banner

- Rijsoord, 14 Augustus. Als gevolg op ons bericht van 28 Juli ll. diene het volgende.
Het classicaal bestuur van Dordrecht ter buitengewone vergadering bijeengeroepen, ter behandeling van het beroep ingesteld door twee inwoners van deze gemeente (een kerkvoogd en een oud-ouderling, thans diaken) die bij besluit van het kerkbestuur van Rijsoord dd. 20 Juli ll. voor onbgepaalden tijd onder censuur waren gesteld heeft dat besluit nietig verklaard en de appellanten in alle hunne kerkelijke rechten hersteld. Het vonnis werd, met voorbijgaan van alle andere door de appellanten aangevoerde gronden, vernietigd op grond dat het besluit van dat kerkbestuur in strijd met het reglement op het kerkelijk opzicht en tucht, in plaats van door alle slechts door 2 van de 5 leden van het kerkbestuur was onderteekend. Van het vonnis is afschrift gezonden aan het provinciaal kerkbestuur van Zuid-Holland, en aan de algemeene synodale commissie, terwijl de zaak ter verdere behandeling en onderzoek is gesteld in handen van gemeld provinciaal bestuur.

- Tot algemeene blijdschap is de drukke vlasreeptijd ingetreden en is klein en groot, oud en jong van beider kunne in de weer. Het bederf in de vroege aardappelen neemt onrustbarend toe. De late te veld staande aardappelen laten veel te wenschen over.

- Jl. Zaterdag avond viel een kind in de Dorpstraat over den dorpel van de woning an kwam in een ketel gloeiende pap terecht, die de moeder nabij de deur gezet had om de pap te laten afkoelen. De kleine werd deerlijk gebrand aan den bovenarm.

- Gisteren viel een jongen alhier nabij de brug in het water en werd door twee voorbijgangers van H.I.-Ambacht gered.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 15 augustus 1888 (11e jg.)