rijsoord banner

Schilderes mej. v.d. Willigen overleden.

Zaterdagavond te 9 uur is mej. C.A. van der Willigen, de oudste Larensche schilderes, in
haar woning aan den Ouden Kerkweg te Laren overleden in den ouderdom van 81 jaar.
Mej. van der Willigen werd 7 Mei 1850 te Haarlem geboren. Reeds zeer jong zat bij haar
de lust tot teekenen in het bloed, hoewel haar ouders een artisten-loopbaan voor hun dochter
minder wenschelijk achtten, wist zij haar plannen door te zetten en begon haar studie aan
de Kunstnijverheidsschool te Haarlem. Toen zij tenslotte een eigen atelier had, ging zij werken
onder leiding van den schilder Oldewelt. Later trok zij naar Brussel, waar zij zich op het
figuurschilderen ging toeleggen. Na nog eenige maanden aan de Academie te Antwerpen hebben
gestudeerd, ging zij reizen en werkte, veel in Italiƫ en Frankrijk.
Ook Zuid-Limbuirg trok haar aan, evenals Nunspeet, waar zij jaren achtereen in de omgeving
heeft geschilderd. Voor ongeveer 25 jaar kwam mej. v. d. Willigen naar Laren en begon toen
naam te maken als schilderes van bloemen- en vruchtenstillevens. Mej. v. d. Willigen, die een bijzonder
knap coloriste was, exposeerde geregeld bij St. Lucas te Amsterdam en bij Hamdorf te Laren,
waar haar vlotte felkleurige stillevens en vooral ook haar frische aquarellen steeds de aandacht trokken.
Ter gelegenheid van haar 80sten verjaardag werd een harer werken aangekocht door de gemeente Laren.
De krasse artieste, die nog tot voor korten tijd werkte - verleden jaar maakte zij nog een langs reis
naar het Zuiden van Frankrijk, waar zij tal van zonnige landschappen schilderde - leed de
laatste maanden van haar werkzaam leven aan een hevige keelziekte, waaraan zij tenslotte is bezweken.

Dordrechtsche Courant 3-8-1931