rijsoord banner

- Rijsoord, 26 Juni. Zondag 1 Juli a.s., den voormiddags te half tien hoopt in de Ned. Herv. Kerk alhier op te treden, Dr. E.H. Van Leeuwen, hoogleeraar te Utrecht.

- De leerlingen en sommige ex-leerlingen der hoogste klasse der Bijzondere School alhier bezochten heden de Rotterdamschen diergaarde, terwijl de overige leerlingen in de school werden onthaald. Het begin van dit schoolfeest zette al heel slecht is. De onderwijzers P. De Z. en D. hadden per karos de melk gehaald bij een paar landbouwers aan den Noldijk, toen het paard op hol sloeg doordat men, volgens enkelen, te kort draaide. Het paard, dat aan de Zwaan gegrepen werd, bloedde hevig, terwijl het voertuig nog al wat beschadigd was.

woensdag 27 juni 1900 (23e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2338