rijsoord banner

Rijsoord, 18 April. Mej. E. de Zeeuw is geslaagd voor het examen nuttige handwerken.
- J.l. Vrijdagavond, terwijl het geheel gezin te kerk was, heeft men zich toegang verschaft tot den winkel van A.R. van Nes Fz., aan den Rijksstraatweg. Tal van stukken chocolade, nogatbrokken, dropjes enz hadden de dieven zich toegeƫigend, terwijl zij ook een gedeelte van het in de toonbanklade aanwezige geld tot hun buit namen. Door het flink optreden van onzen ijverigen gemeente-veldwachter Van Gameren waren de daders spoedig opgespoord. Het zijn M. v.d. G. Hz., C.J. Mz., C. de K. Jbz. en L.S. Cz., allen alhier woonachtig.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard 19-11-1911