rijsoord banner

- Rijsoord, 21 Juni. Onze vroegere dorpsgenoot, de heer P. de Zeeuw, hoofd eener bijzondere school te Marken, komt als no. 1 voor op de voordracht als hoofd der bijzondere school te Halfweg.

- Dubbeldam, 21 Juni. De gemeenteraad heeft bepaald, dat de gemeentesecretaris in het vervolg in de gemeente zal moeten wonen en van de morgens 10 uur tot des namiddags 1 uur ter secretarie aanwezig zal moeten zijn.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 22 juni 1904 (27e jg. No. 2752)