rijsoord banner

Kunst en Wetenschap.
In het bijblad van het Parijsche blad le Journal betreffende het „Salon van 1899" wordt over een stukje van onzen stadgenoot M.H. de Court Onderwater „Hollandsch Interieur” „een duister vertrek, een vensteropening, een man die zijn kopje toereikt, een vrouw die thee schenkt” met dat van mej. Piersons „visschersfamilie te Volendam” gezegd: niets vulgairs en gemaakt, een geconcentreerde schilderwijze, karakteristieke typen „zoek die twee kleine stukjes op; zij zullen tot u spreken.

Dordrechtsche Courant 11 april 1900