rijsoord banner

- Rijsoord, 12 Juli. Dat de Amerikaansche heeren en dames ons dorp uitkiezen voor zomerverblijf en tot het maken van schilderstudiƫn, kan voor ons niets anders dan profijtelijk en vleiend zijn. Hoewel dit sedert eenige jaren al zoo was en men op enkele uitzonderingen na de toerisen rustig hun gang liet gaan, maakt dit jaar daarop een alles behalve gunstige uitzondering. Hoe het komt, wij weten het niet, maar de kinderen plagen en sarren de vreemdelingen op ergerlijke wijze en hinderen hen op hunne wandelingen of bij het maker der studiƫn. 't Is te hopen dat de ouders hunne kinderen dit geplaag eensaf ten strengste zullen verbieden. Begrijpt men dan het voordeel niet, dat voor onze gemeente in een verblijf van de vreemdelingen gelegen is? Men weet toch, dat de diensten die ons gevraagd worden, goed beloond worden?

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 13 juli 1895 (18e jg.)