rijsoord banner

Rijsoord, 2 October. Vrijdagmorgen reed de stalhouder J.W. de Zeeuw met zijne omnibus naar de Zwaan, teneinde van daar en terug passagiers op te nemen. Op de Waalbrug gekomen schrikte het paard, de broek brak, het tuig ging los en zoo van de stoep rijdende, kon de voerman het paard niet meer in bedwang houden. Het gevolg was dat en de omnibus en het paard in de sloot terechtkwam. De voerman had zich reeds weten te redden, doch in de omnibus zaten ook nog een zevental kinderen, die voor pleizier eens medereden. Drie er van waren er reeds uitgesprongen, en bij het redden der vier anderen bleek, dat het kleinste geheel en al onder water zat, zoodat het geruimen tijd duurde, eer het van de schrik bekomen was. Het paard was spoedig uit de sloot gehaald, doch met de omnibus ging dit niet zoo vlug.

zaterdag 3 oktober 1903 (26e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2679