rijsoord banner

- Rijsoord, 11 Augustus. Het fanfarecorps "Concordia" behaalde op het Bondsconcours te Zeist den 3den prijs in de 3e afdeeling en den 2den prijs in den Marschwedstrijd.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard zaterdag 12-08-1911