rijsoord banner

Ridderkerk heeft 25.000 inwoners
Dinsdagmorgen kwam de heer J.M. Keinemans, oud 31 jaar, gehuwd met A.C. van Andel, wonende Mr. Troelstrastraat 66 te Ridderkerk, aangifte doen van de geboorte van zijn zoon Johannes. Nadat de akte was ingeschreven werd de verbaasde vader gevraagd mee te gaan naar de burgemeester. Deze las hem de akte voor en vertelde de heer Keinemans toen, dat diens zoon de 25.000ste inwoner van Ridderkerk was. Spoedig wapperde de nationale - zowel als de gemeentevlag van het raadhuis.
's Middags bracht burgemeester Niuewenhuisen, vergezeld van zijn echtgenote, en bezoek aan de Troelstrastraat. Hij overhandigde namens het gemeentebestuur een rentespaarbrief van f100,- en de echtgenote van de heer Keinemans een prachtige taart, waarop "voor de 25.000ste inwoner" stond aangeven. Inmiddels had de winkeliersvereniging ...etc.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard 17-01-1958