rijsoord banner

- Rijsoord, 25 Juni. Op den avond van 26 Mei j.l. werd C. Smaal uit H.-I.-Ambacht, toen hij zich op den Straatweg bevond, onverhoeds en zonder minste aanleiding, aangegrepen door een koloniaal soldaat van het werfdepot te Harderwijk, M.S. en zijn kameraad C.B., arbeider alhier. De koloniaal had Smaal met een steen op het hoofd geslagen, terwijl zijn kameraad zijn vuist had gebruikt.
Voor dit feit stonden beiden vrijdag, 21 Juni j.l., terecht voor de Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht. Tegen ieder werd 14 dagen gevangenisstraf geeischt.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 26 juni 1907 (30e jg. No. 3066)