rijsoord banner

- Rijsoord, 25 September. Dinsdagmiddag jl. reed de twaalfjarige Lientje K. op haar gemak per fiets over den Straatweg. Daar hoorde zij achter zich iets tot haar roepen. Zij keek om, doch vergat op dit oogenblik, dat zen een stalen ros onder zich had, hetwelk terdege nauwkeurig naar den stuur luistert. Het gevolg van haar omkijken was, dat zij, in plaats van op den straatweg te blijven, over den berm heen in eene sloot reed. Spoedig toegeschoten hulp redde onze jeugdige fietster. Met den schrik en een nat pak moest zij huiswaarts keeren.

- Zoo hier en daar is men begonnen met het delven der winteraardappelen, waarvan de uitkomst, zooals te verwachten was, erg tegenvalt, doch de kwaliteit der aardappelen is uitstekend.

- Met de werkzaamheden aan den tramweg vordert men thans heel goed. De baan is thans met rails belegd van Zwijndrecht tot in de Rijsoordsche Steeg, terwijl men verder druk aan het werk is met het vlechten van zinkstukken.

zaterdag 26 september 1903 (26e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2677