rijsoord banner

- Rijsoord, 2 Juni. Bij testamentaure beschikking is door mejuffrouw de wed. Snoek uit de Groote Lindt aan de Gereformeerde kerk alhier een som van f 300 gelegateerd.

- Was het gure weer van de Pinksterdagen de oorzaak dat men die dagen weinig of geen velocipedisten zag, jl. Zondag echter was het hier een drukte van belang. Men zegt twaalf heeren namen deel aan den wedren op fietsen tusschen Rotterdam en Dordrecht. Als een pijl uit den boog vlogen zij over den Straatweg, pas waren zij hier gepasseerd, of enkele minuten later zag men hen terug rennen. meer dan honderd fietsrijders begeleidden de wedrennen op hun tocht. Men kan gerust zeggen dat van af 's ochtends 7 uur tot des avonds pl. m. 400 fietsen ons dorp doorgetrokken zijn.

woensdag 3 juni 1896 (19e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 1916