rijsoord banner

- Rijsoord, 16 Januari.
De heer ds. S. Sleeswijk Visser, predikant bij de Ned. herv. gem. alhier, is beroepen bij de doleerende gem. te Haarlem. Moge Z.Ew. vrijheid vinden voor dit beroep te bedanken en voor onze gemeente en de Ned. Herv. kerk bewaard blijven!

- Zwijndrecht, 17 Januari. Ds. J.F. De Klerck te Dirksland heeft voor het beroep naar de Ned. Herv. gemeente alhier bedankt.
- Door mej. J. Hoskorn, onderwijzeres aan de voorbereidingsklasse, verbonden aan de openbare school no. 2 alhier, is ontslag uit hare betrekking ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 18 Januari 1888 (11de jg no. 1047)