rijsoord banner

- Rijsoord, 20 Januari.
Het ijs in ons boezemwater bestaat uit oud en nieuw ijs en is alzoo heel gevaarlijk, toch zijn er velen die er zich op wagen, met het gevolg dat menigeen een nat pak oploopt. Wij kunnen ouders niet genoeg waarschuwen hunne kinderen niet op zulk gevaarlijk ijs te laten gaan.

- Slikkerveer, 19 Januari. De rammonitors Panter en Luipaard zullen door de firma Willem Smit & Co alhier van een electrisch licht worden voorzien, waarmede vaartuigen op een afstand van 3000 meter duidelijk kunnen gezien worden.

- Op Zondag a.s. heeft eene schoonrijderij alhier plaats.
Al is het weder minder winterachtig dan een paar dagen geleden, er bestaat toch voldoende reden om te vermoeden, dat de thermometer zijn standpunt van circa 32 gragen zal handhaven. Daar de gelegenheid tot het houden van wedstrijden op het ijs in onze omstreken zeer schaarsch is, zal het velen verheugen dat voor deze schoonrijderij op de veldijsbaanvlakte alhier tal van liefhebbers en liefhebsters voornamelijk uit het eiland IJselmonde, zich ehbebn bereid verklaard naar prijzen en premien te dingen. ook uit Rotterdam en Dordrecht zijn toezeggingen gedaan. De baan is volkomen vrij van sneeuw en spiegelglad, en het ijs heeft daar nog overal eene dikte van 8 1/2 cM.

- (advertentie) A.R. van NES Fz., in tabak en sigaren, RIJSOORD.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 21 Januari 1888 (11de jg no. 1048)