rijsoord banner

Heden werden de volgende zaken behandeld:
Beleediging van een Ambtenaar.

Martinus P., los werkman alhier, die niet precies kon zeggen, hoe oud hij was, wel, dat het om en bij 58 jaar is, was in verzet gekomen van een bij verstek tegen hem gewezen vonnis van f 12 boete subs. 12 dagen hechtenis wegens beleediging van den agent van politie Crouwel.
Bekl. deed een verward verhaal met radde tong. Er zat „unne fijnschilder” en daar stond hij een eind van af. Crouwel heeft hem toen bij den arm gepakt en hardhandig weggezet en toen heeft hij wel wat gezegd.
Crouwel deelde mede, dat op 3 Nov. twee schilderessen aan de Kuipershaven zaten. Een van hen stond bekl. in den weg. Toen Crouwel hem verzocht een eindje weg te gaan zei hij: „verrek vent”. Crouwel heeft hem toen verwijdeird, wat een vloed van gemeene scheldwoorden tengevolge had.
Bekl. hield vol, dat hij het niet verdiend heeft, hij doet nooit een kind kwaad.
Eisch bevestiging van het vonnis.

De Dordrechtsche Courant 23-2-1912