rijsoord banner

- Rijsoord, 12 Januari 1894. Heden middag brak alhier brand uit in het machinegebouw van de stoomvlasserij van den heer C. Van Es. Door spoedige hulp van de brandweer mocht het gelukken den brand tot dit gebouw te bepalen en de in de nabijheid staande bouwmanswoning te behouden. Een kleine hoeveelheid vlas en eene groote partij lokken, benevens alles wat zich verder in het gebouw bevond, werd een prooi der vlammen.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 13 januari 1894 (17e jg. nr. 1668)