rijsoord banner

- Rijsoord, 9 Augustus. De nieuwe muziekvereeniging die hier is opgericht, zal den naam dragen van "Eensgezindheid". Tot directeur is benoemd, de heer M. Willemstijn. De repetitien zullen gehouden worden op de bovenzaal van den heer Van Houweningen. Het aantal werkende leden bedraagt 20. Nu nog flinke steun, dan zullen de oefeningen spoedig aanvangen. Moge de leden slagen in hunnen pogingen, dat is veler wensch.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 10 augustus 1907 (30e jg. No. 3079)