rijsoord banner

- Rijsoord, 24 Juni. Donderdagmiddag j.l. zag men in den Langeweg aan den slootkant een paar schoenen staan. Bij onderzoek bleek, dat deze toebehoorden aan eene vrouw, die voorover in die sloot lag. Men trok de vrouw op het droge, maar de levensgeesten waren reeds geweken. De burgemeester der gemeente Ridderkerk, met het geval in kennis gesteld, zond de rijks- en gemeentepolitie met een geneesheer naar den Langeweg. Dr. Langeveld kon slechts den dood constateeren. De vrouw as klein, met hoogen rug en tusschen 50 à 60 jaar. Niemand kon zeggen, waar zij thuis behoorde. Het lijk is naar de algemeene begraafplaats vervoerd.

- Heerjansdam, 24 Juni. De collecte tot aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden heeft f 4,75 opgebracht.

NB.
- overlijdensakte Ridderkerk 28-6-1904 (nr. 78)
Klaas den Ouden, oud 47 jaren, gemeenteveldwachter, en Melis van Hardeveld, oud 40 jaren, rijksveldwachter, beiden wonende alhier
welke ons verklaard hebben, dat op den 23sten dezer maand des namiddags ten vijf ure binnen deze Gemeente in eene sloot langs den Langenweg is overlden gevonden:
Pieternella van HOUT, werkster, ongehuwd, geboren te Kuijk, wonende te Rotterdam, dochter van Hendricus van Hout en Johanna Vergast, beiden overleden, in den ouderdom van 59 jaren.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 25 juni 1904 (27e jg. No. 2753)