rijsoord banner

- Aan den heer G.P. de Vos, wonende alhier a.d. Straatweg, is door het Gemeentebestuur vergunning verleend tot oprichting van eene varkensfokkerij.

- Rijsoord, 29 November. J.l. Dinsdagavond gaf de zangvereeniging Oefening en Uitspanning haar eerste winteruitvoering in de zaal van den heer Vink, alhier, onder leiding van den heer Joh. Slooff. Werden de zangnummers over 't geheel goed ten gehoore gebracht, niet minder voldeden de Tooneelstukken, die werden opgevoerd. De opkomst had wel grooter kunnen zijn, maar zeker velen waren teruggehouden door het ongunstige weder. De aanwezigen bleven na afloop nog geruimen tijd bijeen en de avond sloot met een bal dat zeer goed van stapel liep.
Dat de Zangvereeniging O. en U. en haar Directeur ons nog menigen genoeglijken avond mogen verschaffen, zij ons aller wensch.

- Bolnes, 29 November. Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland hebben besloten aan Dr. A.C. Moulijn, geneesheer, wonende alhier vergunning te verleenen voor het berijden met zijn driewielig motorrijtuig op de voor motorwagens afgesloten wegen in de gemeente |Ridderkerk, Achterambachtsche Steeg te Hendrik-Ido-Ambacht, zoomede den Bovendijkschen rijweg onder de gemeente IJselmonde.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 30 November 1907 (30e jg. No. 3111)