rijsoord banner

- Rijsoord, 21 Juni. Mej. C.A. Flohil is geplaatst als volontaire aan eene der Openbare lagere scholen te Rotterdam.

- De Liberale Kiesvereeniging "Rijsoord" heeft in hare vergadering, van Manadagavond j.l. tot candidaten gesteld voor de a.s. gemeenteraadsverkiezing de heeren: B. Bakker te Ridderkerk; Johs. Smit te Slikkerveer; A.N. den Ouden te Bolnes, allen aftredend; C.W. van der Kulk, alhier en Johs. van der Waal te Ridderkerk.

- Bolnes, 21 Juni. Voor de vacature als onderwijzer met hoofdacte aan de O.L. school alhier, voortdurend door het bedanken van den benoemde, den heer T. van Burken te Veenendaal, heeft zich slechts één sollicitant aangemeld.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 22 juni 1907 (30e jg. No. 3065)