rijsoord banner

- Rijsoord, 25 Februari. Een der zoons van onze visschers Van Nes had jl. Zaterdag een aardig buitenkansje. Bezig zijnde met rietsnijden zag hij in het water een kolossale karper. Geen vischgereedschap bij zich hebbende, gaat hij in de nabijheid een riek leenen en steekt den karper daar aan, en wel zoo netjes, dat de visch heden nog springlevend aan de markt gebracht kon worden.

- Een ongeval dat goed afliep, had heden alhier plaats. De vrouw van M. De R., die even wat werk buitenshuis verrichte werd al spoedig door een harer kinderen geroepen, omdat het in huis zoo rookte. Hoewel hevig verschrikt, spoedde de vrouw zich naar het woonvertrek en zag dat de kleeren van haar jongsten lieveling brandende waren. Zij wrong de smeulende lappen in een en bluschte daardoor direct het vuur, zoodat alles gelukkig daarmee afliep.

- Bij de zaaizadenkeuring van de Holl. Maatsch. van Landbouw, in het Poolsch Koffiehuis te Rotterdam gehouden, werd o.m. een bronzen medaille toegekend aan den heer G.H. De Zeeuw alhier voor lijnzaad revelaar.

woensdag 26 februari 1896 (19e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 1888