rijsoord banner

- Rijsoord, 13 Augustus. De heer D. Plooy, candidaat tot den Heiligen Dienst te Schiedam, zal Zondag a.s. des morgens te 10 uur, voor de hervormde gemeente alhier optreden.

- De vorige week deed zich een geval van diphtheritus voor bij het achtjarig zoontje van Ds. S. Sleeswijk Visser, met het treurig gevolg, dat het kind Zondagavond jl. is overleden.

woensdag 14 augustus 1901 (24e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2456