rijsoord banner

Rijsoord, 22 October. Jl. Woensdagavond geraakte een groentenwagen van Zwijndrecht, bij het oprijden tegen de brug alhier te water. De voerman kon nog bijtijds van den wagen springen en het paard lossnijden, zoodat beide ongedeerd op het droge bleven. Den volgenden morgen werd de wagen met behulp van vele gedienstige handen op den kant gebracht en de groenten weder opgeladen. Toen echter de eigenaar nog niet zoo beleefd was om de helpers te bedanken, heeft eene opgewonden menigte de groenten weer van den wagen gehaald en over de straat verspreid. Zeker om den eigenaar eene les in de beleefdheid te geven.

zaterdag 23 oktober 1897 (20 jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde