rijsoord banner

- Rijsoord, 6 Januari 1894. Dinsdag avond jl. had in de Openbare school alhier de uitvoering plaats van het "Kinderkoor". De verschillende nommers werden over het algemeen zeer goed gezonden. In de pauze werden de kleine zangers en zangsters onthaald op chocolademelk en koek, terwijl allen met een cadautje werden verrijkt. De minder gegoeden ontvingen darenboven nog het een of ander kleedingstuk. Het koude weer en het heerschend er influenza waren de oorzaak dat het publiek niet zoo talrijk was als ten vorige jare. Een woord van lof komt toe aan den ijverige en talentvolle directeur, den heer J.C. De Back.
- Bolnes, 5 Januari. In een vorig nummer is gemeld, dat de firma G.B. Pas en Zonen alhier, scheepssloopers, hoogste inschrijver was voor de beide raderstoombooten, die gevaren hebben tusschen Ostende en Dover. Gisteren heeft de ...;

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 6 januari 1894 (17e jg. nr. 1666)