rijsoord banner

- Rijsoord, 23 October. Maandagmiddag had in de Dordsche kil een ongeluk palats. Een schipper met een lading pulp, bestemd voor den landbouwer P. De Koning alhier, moest spoedig van zijn scheepje in een aangebrachte boot begeven, daar schip en lading naar de diepte zonken.
- Jl. Vrijdagmiddag is alhier onze nieuwe brandspuit beproefd, uit de fabriek van A.H. VAN BERGEN te Heiligerlee, gemaakt naar de nieuwste constructie. De beproeving mag goed geslaagd heeten de waterstraal bereikte 24 meter hoogte. De pomp deed 45 a 46 slagen per minuut; de straal hield 15,5 m.M. Later is de spuit opnieuw beproefd met eene dubbele slang, welke toen uitmuntend slaagde, met twee stralen, elk van 12 m.M, die den windwijzer van den toren gemakkelijk bereikten. Vele raadsleden met den burgemeester waren bij de beproeving der spuit tegenwoordig.
- Bolnes, 23 October. De heer J.H. Lasonder, onderwijzer alhier, staat no. 1 op de voordracht ter benoeming van een onderwijzer te Rotterdam, terwijl de heer A.P. Grisnigt mede onderwijzer alhier no. 3 staat.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 24 October 1891 (14e jg. nr. 1438)