rijsoord banner

Rijsoord, 16 April. Verleden week op een dag was bij den landbouwer v.d. P. alhier de hond zoek. De eigenaar vermoedde dat zijn hond gestolen was, temeer nu voor een paar weken bij H. v.d. P. ook de hond was gestolen. Jl. Dinsdag hing man op de Rotterdamsche hondenmarkt eens op verkenning uit en jawel! kort daarop mocht het den eigenaar gelukken, met behulp van den rijksveldwachter H. Harteveld den hond te vinden. Het trouwe dier sprong tegen zijn baas op en begroette hem met blijdschap. Op de vraag van den verkooper hoe hij aan den hond kwam, zeide deze, den hond gekocht te hebben en zoo goed was het niet of de eigenaar van den hond moest, wilde hij het dier terug hebben, zeven gulden aan den verkooper afschuiven. Men zij dus op zijn hoede voor dieven en oplichters.

zaterdag 17 april 1897 (20e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2005