rijsoord banner

- Ridderkerk, 19 Juni. In de hedenavond gehouden raadsvergadering kwamen o.a. ter sprake de bekende voorvallen te Rijsoord tusschen inwoners en wielrijders van elders. De heer C. v. Nes, van Rijsoord, achtte het nemen van maatregelen vooralsnog niet noodzakelijk. De burgemeester bracht een ontwerp-verordening ter tafel, in hoofdzaak bedoeldende het verbod om wieler-wedstrijden te houden. Evenwel werd geoordeeld deze verordening voorloopig nog niet te moeten voorstellen. Men bleek algemeen van oordeel dat eene herhaling van de betreurenswaardige voorvallen niet meer te duchten was. Ook wilde men afwachten den loop der zaak van de justitie. Versterking van politie werd algemeen onnodig geacht. Enekele leden verklaarden veel verwachting te koesteren van invloed ten goede op ondergeschikten door enkele voorname inwoners en groote werkgevers te Rijsoord. Ook werd het vertrouwen uitgesproken in den goeden wil tot medewerking der wielrijders.
Van gemeentewege zullen nabij de gereformeerde kerk te Rijsoord borden gesteld worden, bevallende een verzoek aan wielrijders om aldaar niet hard te rijden en geen signaalhorens te gebruiken.

- Ds. W. Verhoef Nz., predikant bij de Ge...;

woensdag 24 juni 1896 (19e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 1922