rijsoord banner

- Rijsoord, 15 April. Onze jeugdige dorpsgenooten G. Bestebreurtje, P. van Gameren en G.J. van Kooten, leerlingen der Dordrechtsche Ambachtsschool, zijn met ingang van 15 April j.l. bevorderd van de eerste tot de tweede klasse dezer inrichting.

- Het Christelijke Fanfarekorps "Concordia" gaf Donderdagavond j.l. in de Christelijke School eene uitvoering. De verschillende muzieknummers werden afgewisseld door eenige tenor-solo's.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 16 april 1904 (27e jg. No. 2733)