rijsoord banner

Rijsoord, 21 September. van den heer C. Van Nes, alhier, is op internationale landbouwtentoonstelling, deze week in 's-Gravenhage gehouden wordende, eene belangrijke inzending van vlas, op Kortrijksche manier geroot. Het blijkt zeer duidelijk, niet het minst uit de monsters vlas mede aanwezig en op de oude manier groot, dat de Kortrijksche manier boven drijft. Als men nu maar geschikt op Kortrijksche manier kan rooten; maar bovenal als het vlas maar gevraagd bleef. Maar dit is de grootste breuk.

woensdag 22 september 1897 (20 jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2050