rijsoord banner

- Rijsoord, 29 September. Ds. De Heer te Rotterdam hoopt Zondagmorgen a.s. te tien uur in de Ned. Herv. Kerk op te treden.

- Na een tijdsverloop van 14 dagen heeft men wederom gemeend, ergens zijn slag te slaan. In des nacht t..(?) van Maandag op Dinsdag jl. heeft men zich toegang verschaft tot het erf, liggende achter de klompenmakerij van den heer J. Lagerstee, en zich toegeƫigend een zeil, hetwelk over een hooischelft lag uitgespreid. Het is te hopen, dat de dader of daders der verschillende diefstallen spoedig gesnapt zullen worden.

woensdag 30 september 1903 (26e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2678