rijsoord banner

Cornelia Johanna van Horssen

1918

Gezinskaarten Dordrecht 1918-1937
1. Johannes Scheepbouwer, (hoofd) 14-11-1849 Dordrecht, zonder beroep, overl. Dordrecht 30-12-1939, tr. 29-1-1873 te Dordrecht;
2. Cornelia Adriana van Pelt, (vrouw) 27-4-1862 Dordrecht, overl. Dordrecht 10-11-1937 (akteno. 518);
3. Johanna Pieternella Scheepbouwer wed. Johannes Gijbels, (dochter) 8-5-1876 Dordrecht (w), 10-9-1920 eigen kaart;
4. Heiltje Gijbels (kl.dr.) 13-9-1900 Dubbeldam, 10-9-1920 op gezinskaart wed. J. Gijbels;
5. Hendrik Gijbels (kl.zn.) 11-11-1898 Dubbeldam, 10-9-1920 op gezinskaart wed. J. Gijbels;
Wonende: Kromhout 188H; Warmoezierspad 19; (vanaf 18dec37) Reeweg (O) 211; (vanaf mrt38) Burgemeester de Raadtsingel 13; (vanaf 30Aug38) Vrieseweg 18rood; (vanaf 5 juni '39) Toul.laan 13;

paragraaf

Gezinskaarten Dordrecht 1918-1937
1. Cornelia Johanna van Horssen, v, 9 nov. 1909 Dordrecht (G.K.), o(ngehuwd), hulp i/d huish., 4 juni 1936 van gezinskaart PJ v. Horssen, 3-9-1936 naar gezinskaart C.A. Smits
Wonende: Warmoezierspad 19;

paragraaf

Bevolkingsregister (gezinskaarten) Dordrecht 1918-1937
1. Cornelis Antonie Smits (Kees), 9 dec. 1914 Rotterdam, NH, bakker (o) v. Steenoven, fabrieksarb. Ozon, BD, tr. Dordt 3 sept. 1936
2. Cornelia Johanna van Horssen (Corrie), 9 nov. 1909 Dordrecht, GK, z.b. (=zonder beroep)
3. Jan Smits, 19 apr. 1938 Dordrecht
Wonende: Botgensstraat 17rood; vanaf 10juni1940 Weeskinderendijk 51D;

1934

AVONDSCHOOL VOOR WINKELPERSONEEL.
Uitreiking einddiploma Gisteravond had in de gemeentelijke H.B.S. waar de avondschool voor winkelpersoneel gevestigd is, de uitreiking plaats van diploma’s aan die leerlingen, welke met goede resultaten den tweejarigen cursus hadden gevolgd. Terwijl eenigen voor een diploma niet in aanmerking konden komen, hadden 3 zulke goede rapportcijfers, dat aan hen een diploma met lof werd uitgereikt. De uitreiking geschiedde in tegenwoordigheid van het schoolbestuur, van de leerkrachten en van een deputatie der vereeniging van oud-leerlingen der school. Nadat de voorzitter der vereeniging, de heer J. K. Ouborg‚ de aanwezigen had welkom geheeten en een inleidend woord gesproken, kreeg de heer I. van Huiden als Wethouder van Onderwijs het woord om de diploma’s uit te reiken. Deze stelde de beteekenis van goed vakonderwíjs voor winkelpersoneel in het licht en ‘wees op de beteekenis van het diploma. De heer J. Richter, directeur der school, gaf de vertrekkenden eenige wenken mede voor het leven, dat voor hen ligt en sprak over de resultaten van het onderwijs, die o.a. op het gebied van de etalagekunst duidelijk te dezer stede zijn waar te nemen. Een der cursisten sprak namens de leerlingen een woord van dank, waarmede het officieele gedeelte was afgeloopen en het meer gezellige begon.
Het diploma werd uitgereikt aan de dames D. Schenk (met lof) en C. J. van Horssen‚ aan de heeren C. Netto (met lof), J. Spierdijk (met lof), L. A. Dalm, J. van Dalen, G. van Oyen, A. de Zwart, allen te Dordrecht, en de heeren J. Leeuwesteyn te Papendrecht en R. van Nugteren te Zwijndrecht.

1942

Woningkaarten
Weeskinderendijk 51D (149)
Cornelis A. Smits
(van) 10-06-1940 Botgensstraat 17rd
(naar) 09-12-1952 's-Gravendeelsedijk 24

's-Gravendeelsedijk 24 (20)
Cornelis Antonie Smits
(van) 09-12-1952 Weeskinderendijk 149
(naar) 03-03-1956 Weeskinderendijk 29

Weeskinderendijk 29E (29)
Cornelis A. Smits
(van) 03-03-1956 's-Gravendeelsedijk 24

Singel 318 (316/318)
Cornelis A. Smits
(van) 26-08-1974 Weeskinderendijk 29
(naar) 17-12-1974 Vleuten-De Meern, Mereveldplein 55
Cornelis A. Smits
(van) 17-12-1974 hfd door vertr. ouders
(naar) 12-11-1982 Singel 316