rijsoord banner

Cornelia Johanna van Horssen

KAART:
POSTSTEMPEL: DORDRECHT 14 VI 1926 (14 juni 1926)
AAN: Miss Corrie van Horssen, 7 Lansdowne Road, Holland Park, London W11, England
VAN: afz Nelly Meeldijk, Prinsestraat 16 Dordrecht Holland
KAART:
POSTSTEMPEL: 1926?
AAN: Miss C. van Horssen, 7 Lansdowne Road, Holland Park, London W11 (England)
VAN: (onvoldoende frankeeren)(terug afzender ter bijfrankeering) fam. IJsselstein, Rijsoord
KAART:
POSTSTEMPEL: Rotterdam 10-VIII-1926
AAN: Miss Corrie van Horssen p/a Miss Denis O'Sullivan, 7 Lansdowne Road, Holland Park, London W11, England
VAN: afz.: Florus en Pa van Horssen, Rotterdam
KAART: Gevels Wijnstraat 80 en 82 [V.D.W.D. 455 foto H.J. Tollens C.Hz]
POSTSTEMPEL: Dordrecht 16-VII-1926
AAN: Miss Corrij van Horssen, 7 Lansdowne Road, Holland Park, London W11, England
VAN: fam Brosmann, Wijnstraat 26 Dordt
KAART: [Prof Alfred Jensen, Rote-Sand-Leuchtturm an der Wesermundung][T.S.N. Serie 1236 No. 8]
POSTSTEMPEL: Hoek van Holland 8-VII-1926
AAN: Miss Corrie van Horssen c/a Mrs Denis O'Sullivan, 7 Lansdowne Road, Holland Park, London W11, England
VAN: Piet en Willem v. H., Hoek v. Holland
KAART: [uitg. P.W. van de Weg, Dordrecht. 853 Foto Tollens]
POSTSTEMPEL: Dordrecht juli 1926
AAN: Miss Corrij van Horssen c/a 7 Lansdowne Road, Holland Park, London W11, England
VAN: Beste Corrij,
Je zult wel denken geheel door ons vergeten te zijn. De kaart lag al lang klaar maar schrijven ho maar. Hoe stel je het zoo al in het missenland. Nog wel gefeliciteerd met Piet. Ontvang de h.g. van fam. de Bres, Wijnstraat 41 Dordt
KAART: Best Halloween Wishes [Post Card. Made in Saxony]
POSTSTEMPEL: ----
AAN: Aan de jongejufvrouw C. van Horsen, Wijnstraat 37
VAN: afgezonde C. van Nes
KAART: Emmastraat Dordrecht
POSTSTEMPEL: -
AAN: Miss Corrie van Horssen c/a Mrs Denis O'Sullivan, 7 Lansdowne Road, Holland Park, London W11, England
VAN: Afz Florus van Horssen
De groeten nog eens voor de tweede maal, tot ziens. Goodbij Wijnstraat 43, Dordt
KAART: (grote villa?)
POSTSTEMPEL: Dordrecht 23 juli 1926
AAN: Miss Corrij van Horssen, 7 Lansdowne Road, Holland Park, London W11, England
VAN: Many thanks to Corry for her nice postcard. I think she is enjoying herself very much! Mrs. Verhey-Wijers. July 21 1926
KAART: Villa Jacoba, Rozenburg [uitg. A. v.d. Giessen]
POSTSTEMPEL: Dordrecht 3 juli 1926
AAN: Miss C.J. van Horssen c/o Mrs E(lizabeth) Denis O'Sullivan, 7 Lansdowne Road, Holland Park, London W11, England
VAN: L. v.d. Knaap, Boomendijk, Rozenburg, Holland
KAART: Grand Hotel Brittania Vlissingen, The Hotel of the Zeeland Steamship Company [foto Dert, Vlissingen Nadruk verboden]
POSTSTEMPEL: Vlissingen 27-VII-1926
AAN: Miss Corrie van Horssen, 7 Lansdowne Road, Holland Park, London W11, England
VAN: Afz Marie Paauwe, Paul Krugerstraat 12 Vlissingen (Zeeland)
KAART: Dordrecht Villa Simpang, Stationsweg [uitgave J.H. van Beijnen, Dordrecht. Nadruk verboden. Nr. 14290]
POSTSTEMPEL: Dordrecht 14-VI-1926
AAN: Miss Corrie van Horssen, 7 Lansdowne Road, Holland Park, London W11, England
VAN: fam. van de Rest, Toulonschelaan 9, Dordrecht, Holland 14-6-'26
KAART: [A.C. Goldschmeding, Hoek van Holland]
POSTSTEMPEL: Hoek van Holland 8-VII-1926
AAN: Miss Corrie van Horssen c/o Mrs Denis O'Sullivan, 7 Lansdowne Road, Holland Park, London W11, England
VAN: Mej. van Horssen, Hoek van Holland
KAART: [algemeene postver.]
POSTSTEMPEL: Dordrecht 30-VI-1926
AAN: Miss Corrij van Horssen, 7 Lansdowne Road, Holland Park, London W11, England
VAN: 1926 30 Juni
Beste Corie, ijndelijke een a(n)sich(t). U pa heeft gister u adres gebragt. Zij alle gezond. Hoop dat u deze in gezondheid magt on(t)vangen. Ik zou nog bes(t) zin hebben om eens een bezoek bij u te brengen. (U) zijd hartelijk gegroet, w(ed) A. van Oijen. Afgez. Mej. van Oijen, Lenghenhof 11
KAART: Dubbeldam Burg. Jaslaan [uitg. J.H. van Beynen, Dordrecht No. 268]
POSTSTEMPEL: Dordrecht 14-VII-1926
AAN: Miss Corrie van Horssen, 7 Lansdowne Road, Holland Park, London W11, England
VAN: Greta, Mientje, Jan, Guido, Tine [de Bres, Nieuwstraat 36]
KAART: [uitg. J.H. van Beynen, Dordrecht No. 158]
POSTSTEMPEL: Dordrecht 10-VIII-1926
AAN: Miss Corrie van Horssen, 7 Lansdowne Road, Holland Park, London W11, England
VAN: fam. Bax, Eigenhaard 27, Dordrecht
KAART: BREDA Ginnekenstraat [nr 395 Uitg. Artur Klitzuch, Den Haag, Nadruk Verboden]
POSTSTEMPEL: Ginneken 30-VII-1926
AAN: Miss Corrie van Horssen, 7 Lansdowne Rd, Holland Park, London W11, England
VAN: mej. van Horssen, Breda, Irene
KAART:
POSTSTEMPEL: Dordrecht 12-VI-1926
AAN: Miss Corrij van Horssen 0/0 7 Lansdowne Road, Holland Park, London W11, England
VAN: Willy Lobé, Wijnstraat 25, Dordrecht, Holland
KAART: Haringvliet, Rotterdam (C.V., R.)
POSTSTEMPEL: Rotterdam 23-VII-1926
AAN: Miss Corrie van Horssen, 7 Lansdowne Road, Holland Park, London W11, England
VAN: Ds. M. Gravendijk, Dordrecht
KAART: Park Rozenburg, Rotterdam
POSTSTEMPEL: Rotterdam aug 1921
AAN: Den Heer Van Horssen, Per adres Den Heer P.A. van Nes, Oudendijk G34 Rijsoord
VAN: Rotterdam 11|8|21
Beste Vader,
Zou u zoo goed willen wezen als u Dinsdag komt, de drie ballen mede te willen brengen. Ze liggen in het laadje van de wastafel, en ook mijn houten ketting die ligt in de wasmanden. De groeten van Corrie (Familie Niesse)
KAART: Rijsoord, Oude dijk met straatweg (uitgave W.J.C. Bijkerk, Rijsoord)
POSTSTEMPEL: 1922
AAN: Den Jongejufvr. Corrie van Horssen, Paul Krugerstraat No. 12, Vlissingen
VAN: A.R. van Nes Fzn, Straatweg G15 Rijsoord
KAART: Rijsoord, Koffiehuis met Hervormde Kerk (uitgave W.J.C. Bijkerk, Rijsoord)
POSTSTEMPEL: 17.VIII.22
AAN: Mejuffr. C. v. Horssen, Paul Krugerstraat 12, Vlissingen
VAN: C. Berkman Rijsoord
KAART: Pruimendijk, RIJSOORD
POSTSTEMPEL: 1926
AAN: Aan Miss Corrie v. Horssen p/a Miss Denis O'Sullivan o/Lansdowne Road Londen W11 England
VAN: Beste Corrie, heden ben ik in Rijsoord aangekomen. De groeten aan Mdam en Yvy. afz. Fl. v. Horssen Rijsoord.
KAART: Rijsoord's Koffiehuis, Rijsoord
POSTSTEMPEL: -
AAN: Den jongeheer Willem v. Horssen p/a Den Heer P. v. Horssen Wijnstraat 43 Dordrecht
VAN: Afz. je Tante Keetje, Rijsoord p.f.
KAART: Gezicht op de Waal, RIJSOORD
POSTSTEMPEL: RIJSOORD (ZUID-HOLLAND) 28.VIII.26.5-6V (postzegel 3 cent)
AAN: Miss Corrie v. Horssen 7 Lansdowne Road Holland Park London W11 (Engeland)
VAN: Afz. Maria v.d. Waal Straatweg G5 Rijsoord
KAART: Geref. kerk met pastorie, RIJSOORD
POSTSTEMPEL: 1926
AAN: Miss Corrie v. Horssen 7 Lansdowne Road, Holland Park, London W 11 (Engeland)
VAN: Afz. Mina en Agatha v.d. Waal Straatweg G5 Rijsoord