rijsoord banner

Teuntje Hoogerwerf

'Vrow Bloch'.

Een favoriet model voor de buitenlandse kunstenaars in Rijsoord was 'Vrow Bloch'.
Volgens Mary G. Hutchinson - echtgenote van Ernest Peixotto - was 'Vrow Bloch' een 75-jarige vrouw, die aan het einde van het dorp in een stenen huisje woonde.

"... And Vrow Bloch - what memories her very name brings up! Vrow Bloch was my most talkative model, though the old lady was seventy-five. She lived at the end of the village in a squatty little buff brick house, with but one window and a door. The window, with its heavy, bottle-green shutters, was the salient feature of the cottage. Its white curtains, edged with a border of coarse lace, framed in the gay-colored ..." 1

'Vrow Bloch' is in werkelijkheid Teuntje Hoogerwerf.
Teuntje Hoogerwerf werd geboren in Kijfhoek op 23 juli 1817. In 1840 trouwde ze met Arij van 't Zelfde (1809-1848). Ze kregen vier kinderen: Jan (1841-1863), Kaatje (1842-1842), Jacob (1844-1844) en Jacob (1845-1859). In 1848 overlijdt haar man in Barendrecht.
Op 30 april 1858 hertrouwt Teuntje Hoogerwerf met Cornelis Blok.

Deze Cornelis Blok is geboren in de Grote Lindt op 27 februari 1815. Hij was al twee keer eerder getrouwd, resp. in 1835 met Pleuntje Sturres (overl. 1843) en in 1848 met Johanna 't Jong (1799-1855). Uit zijn eerste huwelijk had hij minstens een zoon en een dochter.
Uit het huwelijk van Teuntje en Cornelis wordt een dochter Kaatje Blok (1858-1921) geboren.

In het bevolkingsregister van Ridderkerk van 1880-1920 wonen Cornelis Blok en Teuntje Hoogerwerff samen in het huis aan de Pruimendijk E130 (oud nr. E131). Cornelis Blok overlijdt op 15 april 1894; Teuntje Hoogerwerff op 9 april 1896.

Teuntje Hoogerwerff verdiende zoveel met het poseren, dat ze genoeg geld om de winter door te komen:
"De beeltenis van de ruim 70 jarige weduwe Blok, die meermalen voor model heeft gediend, werd al door deze schilder op het doek gebracht. Het oudje, wier figuur en gelaatstrekken zich uitmuntend voor een typisch schildermodel lenen. Zij heeft al jaren in de schildertijd zoveel verdiend dat zij in de wintertijd haar wekelijkse inkopen van kan doen." 2

In San Francisco op de Mechanics' Fair van 1896 wordt dit schilderij vermeld van Mary G. Hutchinson: 'Mollie G. Hutchinson. "Freu Bloe" (Dutch peasant woman), $10'. 3

De afbeelding van Teuntje Blok-Hoogerwerff in 'Scribner’s Magazine' is gesigneerd met 'Peixotto 1900'.
Toen was 'Vrow Bloch' al overleden.
Teuntje Hoogerwerff was in 1892 75 jaar oud. Hieruit zou je dus kunnen concluderen dat Mary G. Hutchinson (1869-1956) in de zomer van 1892 in Rijsoord was. Mary trouwt in 1897 met de kunstenaar Ernest Peixotto (1869-1940).

Op een tentoonstelling in 1894 in Iowa wordt een schilderij getiteld 'Heer Block' geëxposeerd door Willbur A. Reaser.
Cornelis Blok (1814-1894) zal ook model zijn geweest voor de buitenlandse kunstschilders. Het schilderij wordt in 1894 gekocht door mrs. Welles in Fort Dodge (Iowa).


Noten.
1. Summer in Sabots by Mary A. Peixotto (Scribner’s Magazine mei 1901).
2. Nieuwsblad Hoeksewaard en IJsselmonde 22-4-1895, fiche 4, foto 79, map379 (ook foto 124, map384)(collectie Maliepaard)
3. San Francisco Call 8 oktober 1896 (http://cdnc.ucr.edu/cgi-bin/cdnc?a=d&d=SFC18961008.2.198).