rijsoord banner

Jan van der Poel

Kruisdorp (Hoofddorp) gem. Haarlemmermeer


- Wouter de Baat, geb. Sliedrecht 12-11-1830, aannemer van baggerwerken, griendeigenaar en koopman in hoepels, overl. 1867,
tr. (1) Sliedrecht 29 mei 1856 Marigje van Haaften, geb. 1832, overl. Sliedrecht 28-10-1858, dr. van Jan van Haaften en Ariaantje de Kivit,
tr. (2) Sliedrecht 21-11-1861 Janna van Haaften, geb. Sliedrecht 6-7-1835, overl. Sliedrecht 17-8-1910, dr. van Jan van Haaften en Ariaantje de Kivit.
Uit het eerste huwelijk:
1.
2.
3.
Uit het tweede huwelijk:
1. Jan Arianus de Baat, geb. Sliedrecht ca 1863, overl. 1916, tr. 26-7-1883 Adriaantje Breesnee (1864-1913).


- De PUBLIEKE VERKOPING van VEE, op Bouwhoeve van den heer W. de BAAT, bewoond door
J. van der Poel, op Sectie N.N. No. 3, aan den Sloterweg
bij den Bennebroekerweg in den Haarlemmermeer, zal
op den 1sten Mei geen voortgang hebben, maar is onherroepelijk
bepaald op Woensdag den 5den mei 1858, des
voormiddags ten 10 uren. ZEGT HET VOORT.
[bron: Opregte Haarlemsche Courant 29-4-1858 (delpher)]

NB. Sectie N.N. No. 3 = Rijnlanderweg 1090 (kad. AM1072) ?


- <> - <> - <> - <> -

LOGEMENT DE BEURS

- (Haarlemmermeer) leggerartikel 778
Wouter de Baat, aannemer, Sliedrecht
EIGENDOMMEN
(-) C800
2. Vijfhuizen (C831) erf 9.28, vrijdom1878, 1863 1864 stichting, van 63-5285, naar 778-3;
(-) Vijfhuizen (C832) een gedeelte 7 r 11 d, van 63-...;
3. Vijfhuizen (C1066) huis en erf 18.40, vrijdom1878, 1865 ruiling, van 778-2, 62-5289, naar 944-1, 7785;
(-) Vijfhuizen (C1068) gedeelte 1 r 57 d, van 63-...;
4. Vijfhuizen (C1067) erf 5.25, vrijdom1878, 1865 vereniging, van 873-1, naar 778-5;
5. Vijfhuizen (C1075) huis en erf 18.42; vrijdom 1869, T1878, 1865 1866 ged verkoop, van 778-3+4, 63-5297, naar 778-6, 63-5308;
6. Vijfhuizen (C1075) huis en erf 18.42; vrijdom 1869, 1869 successie, van 778-5, naar 1344-1;

(kadaster hulpkaart dienstjaar 1865, juni 1864)


- (Haarlemmermeer) leggerartikel 1344
Jan Adriaanse de Baat, minderjarige, Sliedrecht
(Vruchtgebruiker: Janna van Haaften wed.e W. de Baat, Sliedrecht)
EIGENDOMMEN
1. Vijfhuizen (C1175) huis en erf 00.18.28; (1869) 1870 verkoop, van 778-6, naar 1406-1;

- (Haarlemmermeer) leggerartikel 1406
Jan de Vries, gemeente veldwachter thans logementhouder, H.Meer [Haarlemmermeer]
EIGENDOMMEN
1. Vijfhuizen (C1175) huis en erf 00.18.28; (1870) verval vrijdom, van 1344-1, naar 1406-2;
2. Vijfhuizen (C1175) huis en erf 00.18.28, (1879) 1872 vergrooting van het huis; van 1406-1, naar 1406-3;
3. Vijfhuizen (C1303) huis en erf 00.18.18; (1872/dj1876/1880) dj1884 bijbouw en vereniging, van 1406-2, naar 1406-5;
4. Vijfhuizen (C1285) werkplaats en erf 00.08.05; (1874/dj1876/1880) dj1884 vereeniging, van 955-4, naar 1406-5;
5. Vijfhuizen (C2260) huis, kolfbaan, schuur, tuin en erf 26.33; (dj1884) dj1887 bijbouw pakhuis, van 1406-3+_4, naar 1406-6
6. Vijfhuizen (C2260) huis, kolfbaan, schuur, tuin en erf 26.33; (dj1887) dj1888 bijbouw, van 1406-5, naar 1406-7
7. Vijfhuizen (C2260) huis met kolfbaan, schuur en erf 26.33; (bel. 1888) dj1894 sloping enz, van 1406-6, naar 1406-8;
8. Vijfhuizen (C2260) huis met kolfbaan, schuur en erf 26.33; (bel. 1894) dj1905 verkoop, van 1406-7, naar 5123-2;

(kadaster hulpkaart dienstjaar 1872, 8 juli 1871)


- (Haarlemmermeer) leggerartikel 5123
Dirk Treur, (koopman)(landbouwer)(winkelier)(koffiehuishouder), Haarlemmermeer, Stationsweg (18)16;
EIGENDOMMEN
1. Rijk (K3029)
2. Vijfhuizen (C2260) huis met kolfbaan, schuur en erf 26.33; (dj1905) dj1906 herbouw, van 1406-8, naar 5123-3;
3. Vijfhuizen (C2260) huis met kolfbaan, schuur en erf 26.33; (dj1906) dj1910 stichting, van 5123-2, naar 5123-17;
17. Vijfhuizen (C2260) huis, graanbeurs, erf en schuren 26.33; (dj1910) dj1911 bijbouw, van 5123-3, naar 5123-18;
18. Vijfhuizen (C2260) huis, stalling en erf 26.33; (dj1911) dj1919 inbreng, van 5123-17, naar 7795-1;

- (Haarlemmermeer) leggerartikel 7795
Naamlooze Vennootschap Hotel en Café Restaurant "de Beurs" te Hoofddorp (dj1978 naamwijziging) Besloten venn. Besloten Vennootschap Hotel en Café Restaurant "de Beurs", gev. te Hoofddorp Kruisweg 1007)(NB volgnr. 12 overgedragen aan Johannes Bernardus Martinus Maria de Jong, hotelier, wonende te Leimuiden, handelende onder de naam J.B. de Jong B.V., i.o. zie deel 7504 nr. 65)
EIGENDOMMEN
1. Hoofddorp (C2260) huis, stalling en erf 26.33; (dj1919) dj1920 bijbouw; van 5123-18, naar 7795-12
2. Hoofddorp (C2260) huis, stalling en erf 26.33; (dj1920) dj1952 ged. vernieuwing en bijbouw, van 7795-1, naar 7795-6;
3. Hoofddorp (C2898) manege en erf 00.05.49; (dj1930) dj1957 vereniging, van 6375-2, naar 7795-7 4. 9/653 (C2899)
5. Manegelaan (C03420)
6. Kruisweg (C2260) huis, stalling en erf 26.33; (dj1952) dj1957 vereniging, van 7795-2, naar 7795-7
7. Kruisweg (C3692) hotel, erf, beursgebouw, schuur, manage 00.34.42; (dj1957) dj1957 verkoop en splitsing, van 7795-3, 5, 6, naar 19701-2 + 7795-8
8. Kruisweg (C3702) hotel, schuur, beursgebouw, manage, erf 00.30.82; (dj1957), van 7795-7, naar 7795-9, 10;
9. Hoofdweg (C4018) cafe, erf, restaurant 00.20.67; (dj1964) dj1966 splitsing, van 7795-1, naar 7795-11 + 8827-3587;
10. Hoofdweg (C4017) beursgebouw, erf, kegelgebouw, 00.20.15; (dj1964) dj1964 verkoop; van 7795-1, naar 23552-1;
11. Hoofdweg 1007 (C4018ged) cafe restaurant, erf 00.10.67; (dj1966) dj1967 overdracht, van 7795-9, naar 7795-12, 8827-4005;
12. Kruisweg 1007 (C4163) cafe restaurant, erf 00.97.85; (dj1967) 1984 inbreng, van 7795-11, naar 47233-2;
13. Kruisweg (C1244) bankgebouw, garage, erf 6.93;

- (Haarlemmermeer) leggerartikel 47233
J.B. de Jong B.V., gevestigd te Haarlemmermeer
EIGENDOMMEN
1. Kruisweg 1011 (C1244) beurspand, tuin; (1984); van 26093-2;
2. Kruisweg 1007 (C4163) beurspand; (1984); van 7795-12;

- Kruisweg 1007 2131CR Hoofddorp
kad. HLM03 Sectie C Perceel 4163
[kad. HLM03 Sectie C Perceel 1244
kad. HLM03 Sectie C Perceel 1174
kad. HLM03 Sectie C Perceel 5976
kad. HLM03 Sectie C Perceel 5977]