rijsoord banner

Volksje van Nes

1915

- [RIJSOORD] Bij het gemeentebestuur van Ridderkerk is door A.J. Plaizier, vlasser, alhier, een verzoek met bijlagen gericht, tot het oprichten eener inrichting tot het bewerken van vlas met electromotoren, respectievelijk van 2 tot 4 pk in een perceel staande langs den Rijksstraatweg, kadaster sectie D 741. Op Woensdag 22 September a.s. des voormiddags te elf uur zal ten gemeentehuize gelegenheid bestaan tegen dit verzoek bezwaren in te brengen en deze schriftelijk en mondeling toe te lichten.
- [RIJSOORD] Op het verzoek van A. Noorlander om vergunning tot het oprichten van een inrichting tot het braken van vlas met een electromotor van 5 pk in een perceel gelegen aan den Waalweg, is dezer het gemeentebestuur goedgunstig beschikt.

Dordrechtsche Nieuwsblad 10 september 1915
1916

Datering: 24-Mrt-1916
Aktenummer: 1038
Standplaats: Ridderkerk
Bladzijden: 001 t/m 3
Notaris: J.W. de Wijn
Akteplaats: Ridderkerk
Aktesoort: overeenkomst
Inhoud : Arie Noorlander, zonder beroep, geeft in eigendom af aan Bastiaan Cornelis van Nes, vlaskoopman, beiden te Rijsoord gemeente Ridderkerk: een huis met schuur, erf, tuin en weg gelegen te Rijsoord gemeente Ridderkerk aan de Waalweg in ruil waarvoor van Nes aan eerstgenoemde, geboren te Hendrik Ido Ambacht op 21 maart 1843 en aan diens echtgenote Volksje van Nes, geboren te Ridderkerk 6 december 1857, afstaat het levenslang recht van gebruik en bewoning van een huis en erf gelegen te Ridderkerk aan de Pruimendijk.
Toegangsnummer: 1277 Notarissen te Ridderkerk en Rijsoord
Inventarisnummer: 192

stadsarchief.rotterdam.nl
1921

Datering: 21-Okt-1921
Aktenummer: 2486
Standplaats: Ridderkerk
Bladzijden: 217 t/m 225
Notaris: J.W. de Wijn
Akteplaats: Ridderkerk
Aktesoort: schuldbekentenis
Inhoud : Anganieta Bal, kantoorbediende te Ridderkerk, is mondeling gevolmachtigde van Volksje van Nes, weduwe van Arie Noorlander, particuliere te Rijsoord, gemeente Ridderkerk. Haar lastgeefster geeft 3000 gulden te leen aan Wouter Thomas van Straten, vleeshouwer te Ridderkerk. Tot zekerheid van terugbetaling verleent de schuldenaar het recht van eerste hypotheek op een woonhuis met werkplaats aan de Ringdijk te Ridderkerk.
Toegangsnummer: 1277 Notarissen te Ridderkerk en Rijsoord
Inventarisnummer: 206

stadsarchief.rotterdam.nl
1934

RIJSOORD.
Openbare verkooping. De notarissen P. Schaberg te Schiedam en M. A. G. Roelants te Ridderkerk zijn voornemens om op Donderdag 24 Mei a.s. bij inzet en Donderdag 31 Mei d.a.v. bij toeslag telkens des avonds te 7.30 uur in het café Bellevue alhier in het openbaar te verkoopen het woonhuis met erf en grond aan den Pruimendijk E 199 alhier groot 1 A. 37 c.A.