rijsoord banner

- Rijsoord, 13 Februari. Door tusschenkomst van den heer J. De Zeeuw, agent de Ned. Am. Stoommij alhier, zullen een tiental huisgezinnen uit ons eiland de reis naar Amerika aanvaarden om zich daar te vestigen.

- Bij den heer A. Noorlander alhier bestaat het voornemen om, met het oog op den toevloed Amerikaansche toeristen, die in het a.s. seizoen in deze gemeente gewacht worden, zijn woning met vier flinke kamers te vergrooten.

zaterdag 16 februari 1895 (18e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 1781